gemeente Landsmeer | Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer

Nieuwsbericht Update gevolg gaslek Kanaalweg Landsmeer

Gepubliceerd op: 26 april 2017 16:00

Helaas blijkt de verstoring als gevolg van het gaslek gisteren mogelijk nog enkele dagen te duren. De verwachting is dat er in de loop van maandag pas weer gas en warm water geleverd kan worden aan de Kanaalweg. Gisteravond hebben de 38 gedupeerde huishoudens tijdelijk een kachel ontvangen van netwerkbeheerder Liander, die eveneens zorg draagt voor de berichtgeving naar de betreffende bewoners.

De gemeente Landsmeer vindt het enorm vervelend dat dezelfde inwoners wederom getroffen worden door verstoring als gevolg van werkzaamheden door derden. Vanzelfsprekend houden wij de komende dagen vinger aan de pols bij de zowel de getroffen inwoners als Liander en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de voortgang.