Nieuwsbericht Vacature extern lid Rekenkamercommissie Landsmeer

Gepubliceerd op: 14 februari 2017 11:10

De gemeente Landsmeer is op zoek naar een lid voor de Rekenkamercommissie. Deze commissie doet onderzoek naar en adviseert de gemeenteraad over zijn kaderstellende en controlerende rol. 

Wat gaat u doen?

De rekenkamer onderzoekt t.b.v. de gemeenteraad de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. Per jaar worden meerdere onderzoeken uitgevoerd.

Meer informatie over de vacature vindt u bij Werken bij de gemeente.