Nieuwsbericht Van 25 juli t/m 27 juli 2017 verkeershinder Kerkbuurt Oostzaan door wegwerkzaamheden

Gepubliceerd op: 18 juli 2017 09:45

Op dit moment wordt er op de Kerkbuurt (straat) in Oostzaan momenteel te hard gereden. Om deze reden is er samen met de bewoners een aantal snelheidsbeperkende maatregelen bedacht die binnenkort geïmplementeerd gaan worden, waaronder een wegversmalling.

Gevolgen

In de periode van 25 juli vanaf 06.00 uur tot en met 27 juli worden voorbereidende asfaltwerkzaamheden aangelegd. Hier ondervindt het doorgaande verkeer hinder en enige vertraging van. Het verkeer zal deze dagen deels over het trottoir moeten rijden. Daarnaast wordt de weg met borden en verkeersregelaars opgevangen en omgeleid.

Werkzaamheden na de zomervakantie

Na de zomervakantie worden de wegversmallingen verder gerealiseerd. Bij deze werkzaamheden worden ook borden en verkeersregelaars ingezet om het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen.
In het onderstaande plaatje is te zien welke werkzaamheden er op welk gedeelte van de weg plaats zullen vinden.

werkzaamheden Kerkbuurt Oostzaan