gemeente Landsmeer | Werkzaamheden toegangskruising Landsmeer tijdens zomervakantie

Nieuwsbericht Werkzaamheden toegangskruising Landsmeer tijdens zomervakantie

Gepubliceerd op: 02 juni 2021 13:20

Gedurende de aankomende zomervakantie wordt de kruising IJdoornlaan-Zuideinde-Scheepsbouwersweg opnieuw ingericht. Dit vindt plaats in de periode van 5 juli tot en met 27 augustus*. De kruising blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor verkeer, maar enkele omleidingen zijn helaas onvermijdelijk.

Aanleiding

Het kruispunt IJdoornlaan-Zuideinde-Scheepsbouwersweg wordt in de huidige situatie als onveilig ervaren. Daarnaast is de doorstroming van het verkeer nu niet optimaal. Het gemeentelijke beleid is erop gericht om, naast de verbetering van de doorstroom van het openbaar vervoer, prioriteit te geven aan de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Verder zijn de riolering en twee gasleidingen onder de kruising aan vervanging toe.

Onderzoek

In 2019 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de best mogelijke manier om het kruispunt aan te pakken. Daarbij zijn alle mogelijke verkeerskundige oplossingen geanalyseerd, van verkeerslichten tot en met rotondes. Het huidige ontwerp betreft een gewijzigde voorrangssituatie, waarbij de bus voortaan voorrang krijgt richting de bussluis en vice versa, en waarbij bovenal de situatie voor fietsers en voetgangers veiliger wordt.

Verdere informatie

De komende weken zullen we u verder informeren via borden langs de weg, Kompas, de nieuwsbrief en website van de gemeente en social media. We hopen middels een goede voorbereiding en informatievoorziening de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

* Door onvoorziene omstandigheden kan een uitloop in de werkzaamheden plaatsvinden