gemeente Landsmeer | Verkiezingen

Artikel Verkiezingen

Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij deze verkiezing kiest u een volksvertegenwoordiger voor de Tweede Kamer. De Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaak kortweg de Tweede Kamer genoemd, vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland. Lees meer over deze verkiezingen

Bekijk hier de uitslagen van de verkiezingen 2021 in Landsmeer

Maatregelen corona tijdens verkiezingen

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart 2021 verloopt het verkiezingsproces wat anders dan normaal. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Gezondheidscheck

Gaat u in een stemlokaal stemmen? Dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Als u een van die vragen met 'ja' beantwoordt, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.
Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met 'nee' kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Dit neemt u mee als u gaat stemmen

- Een stem(plus)pas of kiezerspas
- Een geldig ID-bewijs (op 17 maart 2021 maximaal 5 jaar verlopen);  LET OP: zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen
- Een mondkapje

Stemlokalen

 • Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Landsmeer
 • Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, Landsmeer
 • Indoor Centrum Landsmeer, Marktplein 11, Landsmeer
 • Speeltuinvereniging de Jonge Kracht, Fazantenstraat 41, Landsmeer
 • Jeugdvereniging Vrij en Blij, Dr. M.L. Kingstraat 2-C, Landsmeer
 • De Schaapskooi, Zuideinde 34, Landsmeer
 • De Gemeentewerf, Scheepsbouwersweg 5, Landsmeer
 • Dorpshuis Den Ilp, Den Ilp 73, Den Ilp
 • SC Purmerland, Purmerland 44-E, Purmerland

Er zijn bij de deze verkiezingen geen stemlokalen in basisscholen, zoals u wel gewend bent. Door de coronamaatregelen willen wij deze zo veel mogelijk ontzien. In plaats van de basisscholen worden dit keer Speeltuinvereniging de Jonge Kracht, De Schaapskooi en Jeugdvereniging Vrij en Blij gebruikt.

Dit jaar kunt u er ook voor kiezen om te stemmen vanuit de auto. Dit kan bij de gemeentewerf. Vanwege de stemvrijheid en het stemgeheim mogen er geen andere volwassenen bij u in de auto zitten. Eventuele passagiers moeten dus even uitstappen tijdens het stemmen. NB. De gemeentewerf is vanwege de verkiezingen op 17 maart gesloten voor het afleveren van afval.

 • Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:
• De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
• In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
• Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
• De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden regelmatig schoongemaakt.
• In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Deze zorgt ervoor dat u als kiezer alleen naar binnen gaat als er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid ziet er ook op toe dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert.
• U krijgt een nieuw potlood om mee te stemmen. Dit potlood kunt u na het stemmen mee naar huis nemen.
• De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het nieuwe potlood uitreiken.
• Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
• Uw identiteitsbewijs hoeft u niet te overhandigen aan de stembureauleden. U kunt het identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

 • Stemmen bij volmacht: voor wie niet naar het stemlokaal wil of kan

Kunt u of wilt u niet in het stemlokaal stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Zo'n machtiging heet ook wel een volmacht. Degene die de volmacht krijgt heet de volmachtnemer. Hij of zij mag uw stem alleen uitbrengen tegelijk met zijn of haar eigen stem.

Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen 2, maar door het coronavirus kunnen misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen. Kijk hier voor meer informatie.

 • Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in onze gemeente van 07.30 tot 21.00 uur vervroegd worden gestemd in het stemlokaal op het Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor kiezers die vanwege het coronavirus tot de risicogroep behoren.

 • Stemmen in een andere gemeente

U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Doe dit schriftelijk of mondeling vóór 12 maart 17.00 uur.

 • Tellen van de vervroegd uitgebrachte stemmen

De stemmen die op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn uitgebracht, worden geteld op het gemeentehuis op woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur.

 • Vooropening van de briefstemmen

De vooropening van de binnengekomen briefstemmen vindt plaats op het gemeentehuis op woensdag 17 maart, aansluitend aan het tellen van de vervroegd uitgebrachte stemmen. De verwachtte starttijd is 15.00 uur.

 • Tellen van de briefstemmen

Het tellen van de binnengekomen briefstemmen vindt plaats op het gemeentehuis op woensdag 17 maart vanaf 21.00 uur.

 • Verkiezingen en de avondklok

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de avondklok nog steeds van kracht. Bent u na 21.00 uur onderweg naar huis vanaf een stemlokaal? Dat kan. U heeft hiervoor geen verklaring nodig. Zo kan de verkiezing doorgaan, ook tijdens de avondklok.