gemeente Landsmeer | Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023

Artikel Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023

Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dit zijn twee verschillende verkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden. U mag alleen stemmen met uw stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas. De stembureaus zijn geopend van 07:30 tot 21:00. 

In aanloop naar deze verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie voor kiezers, kandidaten en stembureauleden. 

 Onderwerpen

Bezorging stempassen en kandidatenlijsten

Openingstijden stembureaus

  • Woensdag 15 maart 2023 zijn de stembureaus van 7.30 uur tot 21.00 uur open. Zorg dat u op tijd bij een stembureau bent om uw stem uit te brengen.
  • Waar kunt u stemmen, locaties stembureau's

Zitting gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau controleert de dag na de verkiezingen de processen-verbaal van de stembureaus. Na het vaststellen van eventuele (vermoedelijke) fouten telt het gemeentelijk stembureau de stemmen deels of helemaal opnieuw. Hierna stelt het gemeentelijk stembureau de verkiezingsuitslag vast. Dit is openbaar. De zitting vindt plaats op donderdag 16 maart om 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Landsmeer.

Meldingen over uitslag Waterschapsverkiezingen

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet de melding voor dinsdag 21 maart om 10.00 uur ontvangen zijn.