gemeente Landsmeer | Waar stemt u precies voor?

Artikel Waar stemt u precies voor?

Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de Statenleden. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Noord-Holland. Bijvoorbeeld over wegen, het behoud van een natuurgebied of de komst van een bedrijventerrein. De leden van alle Provinciale Staten in Nederland kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren en afkeuren van nieuwe wetten.

Waterschappen

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Een waterschap regelt de waterhuishouding in een bepaalde regio. Zoals het onderhoud van dijken en sluizen, het zuiveren van afvalwater, het controleren van de kwaliteit van het zwemwater en natuurbeheer in en om het water. Door te stemmen heeft u invloed op het beleid van het waterschap.