Artikel Verkiezingen 2017

Verkiezingen 2e kamer elke stem telt - logo liggend

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Maar waar kiest u eigenlijk voor? Wat doet de Tweede Kamer? En waarom is het zo belangrijk om te stemmen?

Waar stem ik voor bij Tweede Kamerverkiezingen?

De Tweede Kamer heeft als taken de regering te controleren. En de Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen.

Door te stemmen op de partij van uw voorkeur heeft u invloed op de besluiten van de Tweede Kamer. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Dit bepaalt welke personen na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen.

Nieuw kabinet na de verkiezingen

Na de Tweede Kamerverkiezingen is er niet alleen een nieuwe volksvertegenwoordiging. Direct na de verkiezingen start de kabinetsformatie. De politieke partijen in de Tweede Kamer onderhandelen dan over welke partijen de komende 4 jaar samen gaan regeren.

Breng uw stem dus uit op de partij die het beste past bij uw eigen ideeën voor Nederland in de komende vier jaar. Elke stem telt.

Op wie kan ik stemmen?

Uiterlijk maandag 13 maart wordt is op ieder woonadres in de gemeente Landsmeer huis-aan-huis één kandidatenlijst bezorgd. Daarop staan alle deelnemende partijen en hun kandidaten vermeld.

Zelf uw stem uitbrengen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. Bent u kiesgerechtigd dan heeft u deze via de post thuis ontvangen. Met de stempas en een identiteitsbewijs mag u op 15 maart tussen 07.30 tot 21.00 uur in elk stemlokaal binnen de gemeente Landsmeer gaan stemmen.

Heeft u nog geen stempas ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van de gemeente.

Verkiezingen 2e kamer elke stem telt - stempas en id

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Op het stembureau moet u zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Toegestaan zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland. Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer dan 5 jaar geleden verlopen is. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 betekent dit dat er op uw identiteitsbewijs bij 'geldig tot' 16 maart 2012 of een latere datum moet staan. Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen?  Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen.

Waar kan ik stemmen?

Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat het dichtst bij uw woonadres ligt. U mag echter ook in een ander stembureau in de gemeente Landsmeer gaan stemmen.

Stembureaus

  1. Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer
  2. Obs De Stap, Dr.M.L. Kingstraat 2D, 1121 CP Landsmeer
  3. OBS Ds. J.L. De Wagemaker, Poortwachtersweg 1-3, 1121 JX Landsmeer
  4. Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, 1121 XA Landsmeer
  5. Dorpshuis "De Wije Ilp", Den Ilp 73, 1127 PG Den Ilp
  6. Dorpshuis De Burcht Purmerland, Purmerland 42A A, 1451 MD Purmerland
  7. Brandweerkazerne Landsmeer, Fuutstraat 2, 1121 BN Landsmeer
  8. Montessori school, Burgemeester Postweg 88, 1121 JC Landsmeer**

** De Montessori school is niet toegankelijk voor mindervalide personen. Mensen die niet in staat zijn trappen te lopen worden aangeraden bij één van de andere genoemde stembureaus hun stem uit te brengen.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan Landsmeer? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Hiermee kunt u in heel Nederland stemmen. De aanvraag voor een kiezerspas kan schriftelijk of mondeling.

  • schriftelijk

U stuurt een verzoek om kiezerspas(model K6) naar afdeling Publiekscontacten van de gemeente Landsmeer. Dit verzoekschrift moet ontvangen zijn voor 10 maart 2017. Uw persoonlijke stempas moet u deze bij de aanvraag voegen.

  • mondeling

U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur persoonlijk een kiezerspas aanvragen bij de afdeling Publiekscontacten van de gemeente Landsmeer. U moet uw stempas meenemen naar het gemeentehuis.

Let op: een eenmaal uitgegeven kiezerspas kan na verlies niet worden vervangen.

Verkiezingen 2e kamer elke stem telt - machtiging koffer

Een ander voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen, dan kunt via uw stempas kunt u een andere kiezer volmacht geven. Vul hiervoor uw eigen stempas aan de achterzijde in en zet uw handtekening. Geef de machtiging samen met (kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Anders mag de gemachtigde uw volmacht stem niet uitbrengen!

Degene die voor u een stem uitbrengt, kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt en moet woonachtig zijn in de gemeente Landsmeer. Uw gemachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Als u uiteindelijk toch zelf wilt stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen aan de gemachtigde.

Meer informatie

Voor informatie over de verkiezingen of het aanvragen van een nieuwe stempas, kiezerspas of een schriftelijke volmacht kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Publiekscontacten van de gemeente Landsmeer, tel. (020) 4877111.

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Kijk dan op www.deverkiezingswijzer.nl Op de Verkiezingswijzer staat al het laatste nieuws en onafhankelijke achtergrondinformatie over de Tweede Kamerverkiezing.

Op www.stemwijzer.nl kunt u door het beantwoorden van 30 stellingen over actuele verkiezingsonderwerpen zien met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt om zo een gefundeerde keuze te kunnen maken.