Artikel Verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kiezen Landsmeerders  van 18 jaar en ouder en mogen stemmen, nieuwe raadsleden.
Op deze pagina leest u meer over de gemeenteraadsverkiezing. U stemt dan voor de leden van uw eigen gemeenteraad. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad van de gemeente Landsmeer komen. Zo oefent u als burger invloed uit op de besluitvorming over zaken die u direct aangaan in uw eigen gemeente. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad mogen Nederlanders en Europese onderdanen stemmen die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn. Ook meerderjarigen van andere nationaliteiten mogen stemmen indien zij langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Op onderstaande pagina vind je allerlei informatie die met de gemeenteraadsverkiezingen te maken heeft.

Meer informatie vind je ook op de website van de Kiesraad.

Kandidatenlijsten

 De ingeleverde kandidatenlijsten en het proces-verbaal liggen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken en hier te downloaden.

Referendum

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:
· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.
De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Stempas + identiteitsbewijs

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig en een identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen zijn). U kunt dan stemmen in ieder stemlokaal binnen de gemeente Landsmeer. Uw ontvangt uw stempas wordt uiterlijk 7-3-2018 bij u thuis bezorgd. Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen via een volmacht.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Landsmeer woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

BELANGRIJK: Ook bij het kiezen bij volmacht is degene die een volmachtstem uitbrengt, namens iemand anders, verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever te tonen. Uiteraard mag u ook het originele identiteitsbewijs laten zien.

Stempas kwijt

Neem contact op met de gemeente Landsmeer. Zij kunnen u verder helpen met het aanvragen van een nieuwe stempas. U kunt een nieuwe stempas ook persoonlijk ophalen tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem altijd een identiteitsbewijs mee.

Stembureaus

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u met de stempas en een geldig legitimatiebewijs uw stem uitbrengen. U kunt hiervoor van 07.30 tot 21.00 uur op elk van de acht stembureaus in de gemeente Landsmeer terecht. Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat het dichtst bij uw woonadres ligt. U mag echter zelf kiezen op welk van de stembureaus u gaat stemmen.

1. Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Landsmeer

2. obs De Stap, Dr. M.L. Kingstraat 2d, Landsmeer

3. Indoor Centrum Landsmeer (ICL), Marktplein 11, Landsmeer

4. Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, Landsmeer

5. Dorpshuis De Wije Ilp, Den Ilp 73, Den Ilp

6. Dorpshuis De Burcht, Purmerland 42a, Purmerland

7. Brandweerkazerne Landsmeer, Fuutstraat 2, Landsmeer

8. obs  De Wagemaker, Poortwachtersweg 1-3, Landsmeer

Uitslagenavond

De gemeente organiseert een verkiezingavond. Hierbij kunt u live de uitslagen van de verschillende stembureaus volgen. Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip. Uitslagen eerdere verkiezingen.

Meer informatie

Voor algemene vragen over de gemeenteraadsverkiezingen en het stemmen bij volmacht kunt u contact opnemen met Sonja van den Bosch van de afdeling Publiekscontacten van de gemeente Landsmeer, tel. (020) 4877111.