Artikel Verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 GR2018 slogan

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kiezen Landsmeerders die 18 jaar en ouder zijn en die mogen stemmen, hun nieuwe raadsleden. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad van de gemeente Landsmeer komen. Zo oefent u invloed uit op de besluitvorming over zaken die u direct aangaan in uw eigen gemeente.

Gebruik de Stemkijker

In Landsmeer gebruiken we de Stemkijker. Stemkijker wil de politiek transparanter maken en dichterbij de kiezers brengen met korte videoboodschappen van lijsttrekkers. Na succesvolle eerdere landelijke edities richt Stemkijker zich nu op de gemeenteraadsverkiezingen in Landsmeer. In heldere taal leggen lijsttrekkers in deze korte video's op Stemkijker uit waar hun partijen voor staan en hoe ze aankijken tegen elk van de belangrijkste verkiezingsthema's in de gemeente.

Als kiezer ziet u welke mensen er achter de partijlogo's schuil gaan. U bepaalt vervolgens zelf of u het eens bent met wat ze vertellen bij elk thema. Dat helpt bij het bepalen van uw uiteindelijke stemkeuze bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Kijk voor u stemt op de Stemkijker

Peiling 14 maart 2014

In opdracht van de gemeente Landsmeer heeft onderzoekbureau Motivaction een peiling gehouden onder de inwoners over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier lezen. 

Wie mag stemmen?

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad mogen Nederlanders en Europese onderdanen stemmen die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn. Ook meerderjarigen van andere nationaliteiten mogen stemmen indien zij langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Meer informatie vindt u ook op de website van de Kiesraad.

 

GR2018 voetstappen

Politieke partijen in Landsmeer

Hier leest u de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen in Landsmeer.

D66

VVD

Positief Landsmeer

PvdA

CDA

Lokaal Landsmeer

GroenLinks

 

GR2018 Voetstappen en slogan

Kandidatenlijsten

De ingeleverde kandidatenlijsten en het proces-verbaal liggen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken en hier te downloaden.

Referendum

Op 21 maart a.s. wordt ook een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:
· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.
De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Of kijk hier voor veelgestelde vragen over het referendum. 

Stempas + identiteitsbewijs

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig en een identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen zijn). U kunt dan stemmen in ieder stemlokaal binnen de gemeente Landsmeer. Uw ontvangt uw stempas wordt uiterlijk 7-3-2018 bij u thuis bezorgd. Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen via een volmacht.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Landsmeer woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.

BELANGRIJK: Ook bij het kiezen bij volmacht is degene die een volmachtstem uitbrengt, namens iemand anders, verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever te tonen. Uiteraard mag u ook het originele identiteitsbewijs laten zien.

Stempas kwijt?

Neem contact op met de gemeente Landsmeer. Zij kunnen u verder helpen met het aanvragen van een nieuwe stempas. U kunt een nieuwe stempas ook persoonlijk ophalen tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem altijd een identiteitsbewijs mee.

Stembureaus

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u met de stempas en een geldig legitimatiebewijs uw stem uitbrengen. U kunt hiervoor van 07.30 tot 21.00 uur op elk van de acht stembureaus in de gemeente Landsmeer terecht. Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat het dichtst bij uw woonadres ligt. U mag echter zelf kiezen op welk van de stembureaus u gaat stemmen.

1. Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Landsmeer

2. obs De Stap, Dr. M.L. Kingstraat 2d, Landsmeer

3. Indoor Centrum Landsmeer (ICL), Marktplein 11, Landsmeer

4. Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, Landsmeer

5. Dorpshuis De Wije Ilp, Den Ilp 73, Den Ilp

6. Dorpshuis De Burcht, Purmerland 42a, Purmerland

7. Brandweerkazerne Landsmeer, Fuutstraat 2, Landsmeer

8. obs  De Wagemaker, Poortwachtersweg 1-3, Landsmeer

Uitslagenavond

De gemeente organiseert een verkiezingavond. Hierbij kunt u live de uitslagen van de verschillende stembureaus volgen. Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip. Uitslagen eerdere verkiezingen. Definitieve uitslag 2018

Meer informatie

Voor algemene vragen over de gemeenteraadsverkiezingen en het stemmen bij volmacht kunt u contact opnemen met Sonja van den Bosch van de afdeling Publiekscontacten van de gemeente Landsmeer, tel. (020) 4877111.