Artikel Plakbeleid verkiezingen

De gemeente Landsmeer heeft in zijn APV een artikel opgenomen dat gaat over het plakken en kladden (artikel 2:42). Naar aanleiding van dit artikel stelt de gemeente nog nadere regels vast met betrekking op het plakken van verkiezingsposters door politieke partijen.

Verkiezingsposters

De gemeente Landsmeer heeft de regel dat politieke partijen hun verkiezingsposter digitaal aanleveren. De gemeente maakt hier een verzamelposter van. De posters moeten uiterlijk 7 weken voor de verkiezingen bij de gemeente aangeleverd zijn. Zelf op de verkiezingsborden plakken mag niet. Plakt een politieke partij toch dan moeten zij dit zelf weer verwijderen.

Verkiezingsborden

Het plaatsen van verkiezingsborden van beperkte omvang op eigen grond is toegestaan, mits daarbij geen overlast wordt veroorzaakt of verkeersgevaarlijke situaties worden gecreëerd. Borden die op gemeentegrond worden geplaatst zullen door afdeling handhaving verwijderd worden op kosten van de politieke partij.

Folderen

Bij de Gemeenteraad, Tweede Kamer, Eerste Kamer,  Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen mag worden gefolderd. Het is verplicht weggegooid foldermateriaal in de directe omgeving op te ruimen. Tegen verstoring van de openbare orde/overtreding van wettelijke voorschriften (bijv. discriminerende uitlatingen) wordt opgetreden.