Artikel Verkiezingen 2019, twee verkiezingen op 1 dag

Op 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Dit zijn 2 aparte verkiezingen die op dezelfde dag gehouden worden. U mag alleen stemmen met een stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas.

De gemeente waar u staat ingeschreven valt onder een provincie en een waterschap. Voor welke provincie en waterschap u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 4 februari 2019. De stempassen krijgt u op dit adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente.

Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Daarvoor zijn verschillende documenten toegestaan voor de provinciale statenverkiezingen (link naar de kiesraad) en de waterschapsverkiezingen. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Hoe gaat dat is zijn werk? U ontvangt de stempassen voor de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen uiterlijk 6 maart 2019.

U stemt als volgt:

Ga naar een stembureau in uw gemeente.

U neemt mee:

 • uw stempassen
 • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

Zo vraagt u een nieuwe stempas voor de verkiezingen voor de provinciale staten of waterschappen aan:

 • Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk op 15 maart 2019 hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 19 maart 2019 om 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Voorwaarden

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor de provinciale staten als:

 • u Nederlander bent
 • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor het waterschap als:
 • u Nederlander bent
 • EU-onderdaan bent
 • u vreemdeling met rechtmatig verblijf in Nederland heeft
 • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • u niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Stemmen bij volmacht

Machtiging op schriftelijke aanvraag

Op het gemeentehuis van Landsmeer zijn er formulieren kosteloos verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer zijn geregistreerd.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

Overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)

De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machti­gen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaat­stelling (4 februari 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als kiezer. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Stembureaus

Op woensdag 20 maart zijn  onderstaande stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur. U kunt  op elk van de acht stembureaus in de gemeente Landsmeer terecht. Op uw stempas staat het stembureau vermeld dat het dichtst bij uw woonadres ligt. U mag echter zelf kiezen op welk van de stembureaus u gaat stemmen.

 • Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Landsmeer
 • obs De Stap, Dr. M.L. Kingstraat 2d, Landsmeer
 • De Keern, Burgemeester Postweg 9, Landsmeer
 • Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27, Landsmeer
 • Dorpshuis De Wije Ilp, Den Ilp 73, Den Ilp
 • Dorpshuis De Burcht, Purmerland 42a, Purmerland
 • Brandweerkazerne Landsmeer, Fuutstraat 2, Landsmeer
 • obs  De Wagemaker, Poortwachtersweg 1-3, Landsmeer

Meer informatie

Voor algemene vragen over de verkiezingen en het stemmen bij volmacht kunt u contact opnemen met Sonja van den Bosch van de afdeling Publiekscontacten van de gemeente Landsmeer, tel. (020) 4877 111.

 1. Meer informatie over de verkiezingen voor de provinciale staten vindt u bij de Kiesraad
 2. Meer informatie over de verkiezingen voor de waterschappen vindt u bij de Kiesraad
 3. Meer informatie over stemmen bij de Rijksoverheid
 4. Meer informatie over de beheergebieden van waterschappen op Waterschappen.nl
 5. Meer informatie over de waterschap grenzen vindt u bij de Kiesraad