Artikel Wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Op 15 maart jl.  is de gemeenteraad akkoord gegaan met een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het college heeft met dit nieuwe artikel in de APV de bevoegdheid om plekken aan te wijzen waar het voor personen, tijdens aangewezen uren, niet is toegestaan om rond te hangen. Deze maatregel is genomen naar aanleiding van de overlast door jongeren die op een aantal plekken in  Landsmeer al langere tijd ervaren wordt.  Indien nodig kan de politie of de BOA nu, op grond van dit artikel in de APV, handhaven.

Vanuit de kant van het college wordt, samen met de jongeren, naar meerdere oplossingen gezocht om de overlast door jongeren naar de woonomgeving te verminderen. Dit wordt onder meer gedaan door te zoeken naar nieuwe ontmoetingsplekken voor jongeren en de aanpassing van de APV. Daarnaast worden de straatcoaches en de BOA intensiever ingezet in Landsmeer.

Naar aanleiding van het inspreken van jongeren tijdens de BO-sessie van 8 maart heeft het college een vervolgafspraak gemaakt.