Artikel Kerncijfers

Per januari 2017

Samen met de woonkernen Den Ilp en Purmerland vormt Landsmeer sinds januari 1991 één gemeente. Hieronder vindt u de kerncijfers van de gemeente.

  mannen    vrouwen     totaal 
 Landsmeer  4.828  5.192  10.020
 Den Ilp  417  428  845
 Purmerland  193  215  408
 totaal  5.438  5.835  11.273

oppervlakte gemeente: 26,44 km²
oppervlakte groenvoorziening: 43 ha. (exclusief wegbermen)
lengte wegen: 39 km
aantal bruggen: 42
lengte waterwegen: 19,5 km
lengte rioleringsstelsel: 57,2 km

oppervlakte asfaltverharding: 52.000 m2
oppervlakte elementenverharding: 215.000 m2
aantal kolken: 2.200 stuks
aantal lichtmasten: 1460 stuks
aantal schakelkasten: 26 stuks
aantal bruggen: 42 stuks
lengte kademuren: 1550 meter
lengte waterwegen: 19.500 meter

zie ook Wikipedia