Artikel Gemeentewerf

Gemeentewerf Landsmeer
Scheepsbouwersweg 5

Inwoners van de gemeente Landsmeer kunnen hun huishoudelijk afval aanbieden bij de afvalstraat van de gemeentewerf.
Het aanbieden van bedrijfsafval is niet toegestaan.

Openingstijden afvalstraat/gemeentewerf

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Uitsluitend inwoners van Landsmeer kunnen afval inleveren. Als u afval wilt aanbieden, dient u zich te legitimeren en zult u uw adres moeten aantonen door middel van een adresbewijs, denk hierbij aan een bankrekeningafschrift, brief of aanslagbiljet.  Aan personen die zich niet als inwoners van de gemeente Landsmeer kunnen identificeren, zal de toegang tot de gemeentewerf worden ontzegd.

Bij het aanbieden van afval dient u de route op de milieustraat nauwgezet te volgen. Dit om verkeersopstoppingen op de gemeentewerf te voorkomen. Bij het inladen van uw auto adviseren wij u rekening te houden met de volgorde van uitladen.

Legitimatie meenemen naar gemeentewerf