Artikel Afvalinzameling

 

Afval_afvalkalender 2019 screenshot
 

 Hieronder de belangrijkste onderwerpen over afval en afvalinzameling.
 Klik op het onderwerp van uw belangstelling voor meer informatie.

 Afvalkalender 2019

 Wat hoort in welke afvalbak?

 

 

Afval_cartoon

 

 Afvalkalender  Welke dag wordt welk vuil afgehaald in mijn wijk? In welke wijk is mijn straat ingedeeld?
 Afvalstoffenheffing  De jaarlijkse aanslag voor het ophalen en verwerken van afval
 Grof vuil  Ophalen: de gemeente haalt elke 3 weken op verzoek grof vuil bij u af.
 Wegbrengen: op de gemeentewerf kunt u terecht voor grof vuil, hout, glas, bruin/witgoed etc. 
 Huishoudelijk afval   Wat hoort in welke bak?
 Inzamelcontainers en
 oud papier
 Waar zijn de inzamelpunten voor papier, kleding, textiel, glas en frituur.
 Inzameling oud papier door verenigingen.
 Mileudienst  Omgevingsdienst IJmond, aanspreekpunt voor milieuzaken
 Oud papier, karton   Verzamelcontainers en inzameling door verenigingen
 PMD  Plastic / Metalen verpakkingen / Drankkartons
 Hondenpoep  Hondeneigenaren moeten dit opruimen, meer info over regelgeving en de aangewezen losloopgebieden