Artikel Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen. In de monitor zijn links naar alle verklaringen opgenomen.

Waarom een verklaring?

Het is heel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom wil het ministerie van BZK dat overheidsorganisaties inzicht geven in hun inspanningen om dit doel te bereiken. Met de verklaring leggen organisaties verantwoording af voor hun toegankelijkheidsbeleid. Niet alleen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van hun website: de burgers.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 12-12-2017.

Gemeente Landsmeer voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website(s) onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

https://www.landsmeer.nl (hoofdwebsite)
https://www.middelpuntlandsmeer.nl
http://www.geefomlandsmeer.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Vanuit de leverancier GemeenteOplossingen zijn er diverse tools geïnstalleerd om te toetsen op de web richtlijnen. Op de website landsmeer.nl is tevens de tool geïnstalleerd om de site toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.