gemeente Landsmeer | Openbare Orde & Veiligheid

Artikel Openbare Orde & Veiligheid

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) streeft naar een veilige woon- en leefomgeving in de gemeente Landsmeer. Om dit te realiseren wordt er intensief samengewerkt met partners zoals politie, brandweer en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De afdeling ondersteunt en adviseert de portefeuillehouder (burgemeester) bij de uitoefening van zijn taak op het gebied van openbare orde en veiligheid.