Artikel Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina

 

Veilig verkeer_cartoon Arend van Dam_klein
Hieronder vindt u een aantal onderwerpen over het thema verkeer, verkeersveiligheid en wegen. Klik op het document van uw interesse voor meer informatie. 

Meldingen
Heeft u klachten of meldingen? U kunt alle meldingen in de openbare ruimte indienen via het digitale loket of stuur een mail gemeente@landsmeer.nl Ook zjn we zijn bereikbaar via
telefoon: 020 - 4877 111 of kom langs tijdens onze openingstijden.


 

VERKEERSVEILIGHEID en campagnes

onderwerp           specificatie                                                                                               
offline onderweg  MONO campagne: geen telefoon in het verkeer
snelheid remweg  remwegdemonstratie en denk aan de snelheidslimiet
verkeersregels  een brochure met verkeersregels voor nieuwkomers in meerdere talen 
mobiliteitsvisie  het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid
veilige fiets  met een checklist voor een veilige fiets
meldingen

 melden verkeersonveilige situaties via gemeente  of Veilig Verkeer Nederland

snelheid

 help mee en plak snelheidsstickers op uw rolcontainer

VERKEER algemeen

onderwerp           specificatie                                                                                              
inrijverbod  er geldt een inrijverbod ter hoogte van Purmerland
blauwe zone  meer info over ontheffing en plattegrond van de zone

WEGEN 

onderwerp            specificatie                                                                                             
projecten  hier vindt u informatie over de lopende (bouw)projecten en herbestrating
beheer  wie is de beheerder van welke weg?
regels  verkeersregels- en borden, info van rijksoverheid

MEER INFORMATIE

 mobiliteitsvisie                                                                                                                      
 reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 wegenverkeerswet 1994
 verkeersborden en verkeersregels in Nederland

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud én de verkeersveiligheid van de openbare infrastructuur. Hieronder vallen openbare wegen, parkeerterreinen, pleinen, voet- en fietspaden binnen de woonkernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie zijn verantwoordelijk voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.