Artikel Rampenbestrijding in Landsmeer

De gemeente Landsmeer heeft er voor gekozen om rampenbestrijding in regionaal verband op te pakken. De gemeente Landsmeer heeft samen met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland regionale beleids- en deelplannen ontwikkeld. Deze plannen zijn voor Landsmeer omgezet in het rampenplan en de bijbehorende draaiboeken. Deze zijn in februari 2009 vastgesteld. In het rampenplan is voor de burgemeester een zeer nadrukkelijke rol vastgelegd. De burgemeester heeft de leiding en het opperbevel tijdens een calamiteit. Een ieder die in de rampenbestrijding werkzaam is, is aan hem/haar ondergeschikt.

Voor vragen en inlichtingen kunt u zich richten tot de ambtenaar rampenbestrijding via gemeente@landsmeer.nl