Artikel Brandweer Landsmeer

De brandweer van Landsmeer is per 1 januari 2014 geregionaliseerd en onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Meer informatie kunt u vinden op www.vrzw.nl

Brandweerkazerne Landsmeer
Fuutstraat 2
1121 BN Landsmeer
telefoon: 020-482 15 73 / 06-1064 1063 
fax: 020-482 3652
Brandweerkazerne Landsmeer

Bezetting:
maandagavond 19.30 t/m 23.00 uur
maandag tot en met vrijdag van 9.00 t/m 17.30 uur

e-mail: brandweer@landsmeer.nl
Zie ook: Vrijwillige Brandweer Landsmeer

Taken vrijwillige brandweer
De brandweer is er om direct hulp te bieden aan mensen en dieren. Gemiddeld wordt er 100 keer uitgerukt door de brandweer in de gemeente Landsmeer. Voor brand en incidenten die niets met brand te maken hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ernstig verkeersongeval, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, wateroverlast of stormschade. Het blussen van branden is nog steeds de belangrijkste taak van de brandweer. Bij het blussen van branden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een woningbrand, schoorsteenbrand, buitenbrand of brand in een opslagplaats.

Naast de bovengenoemde taken, die ook wel de repressieve taken van de brandweer worden genoemd, doet de brandweer meer. De brandweer is bijvoorbeeld in een heel vroeg stadium betrokken bij het structureel voorkomen van calamiteiten en het nemen van maatregelen om het aantal slachtoffers en de schade te beperken bij een incident. Concreet houdt dit in dat er geadviseerd wordt ten aanzien van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Ook gebouwen en bouwwerken dienen aan bepaalde (brand-) veiligheidseisen te voldoen. Bij evenementen zoals bijvoorbeeld Welcome to the Future, vlooienmarkten of een circus worden de brandveiligheid en de bereikbaarheid van de omgeving door de brandweer gecontroleerd. Dit worden ook wel de pro-actieve en de preventieve taken van de brandweer genoemd. De voorbereiding op hulpverlening en de voorbereiding op de bestrijding van branden en rampen wordt uitgevoerd door de afdeling preparatie. De preparatieve taak omvat naast specialismen als verkenning van gevaarlijke stoffen, het opzetten van oefeningen met grootschalige inzet, het maken van aanvalsplannen en het voor de brandweerregio verzorgen van opleidingen nog een veelheid aan onderwerpen. De pro-actieve, preventieve en preparatieve taken van de brandweer worden door beroepsmensen uitgevoerd.

Is brandweerwerk risicovol werk?
Situaties waarmee brandweermensen te maken krijgen zijn de enorme hitte en rookontwikkeling bij een brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en het werken op de openbare weg bij een verkeersongeval. Dit kan de indruk wekken, dat het werk van de brandweer erg gevaarlijk is. Het werk van de brandweer is echter minder risicovol dan het lijkt. De brandweer beschikt namelijk over goede beschermende middelen. Hierbij kan gedacht worden aan adembescherming, helmen, laarzen en kleding voor bijzondere inzetten. Bovendien worden nieuwe personen eerst opgeleid en getraind voordat ze daadwerkelijk worden ingezet bij een brand. Uiteindelijk is het belangrijkste uitgangspunt van de brandweer om bij een actie de eigen veiligheid te waarborgen. Hierdoor worden de belangrijkste risico´s voor brandweermensen geminimaliseerd.

Opleiding en oefening
Om vrijwillige brandweerman te kunnen worden moet u na uw aanmelding eerst een opleiding volgen.  In de eerste instantie bent u twee jaar bezig om manschap A te worden. Daarna is er de mogelijkheid om verder te leren tot manschap B. Naast de diploma’s kan er bij de brandweer dagelijks aan de conditie worden gewerkt.

Behoefte aan vrijwilligers
De brandweer van Landsmeer is momenteel op zoek naar nieuwe collega´s, die zich in willen zetten voor de veiligheid van anderen. Die naast hun ´gewone werk´ tijd hebben voor een veelzijdige en boeiende activiteit. De brandweer stelt een aantal eisen aan kandidaten. U moet tussen de 18 en 45 jaar zijn, een goede gezondheid en een sportieve instelling hebben en kunnen werken in teamverband. Tevens moet u binnen circa drie minuten aanwezig kunnen zijn in de dichtstbijzijnde kazerne, in staat zijn huis en/of werk direct te verlaten bij een oproep en bereid zijn tot het volgen van een opleiding en de wekelijkse oefenavond op maandag.