Artikel Buitengewoon Opsporingsambtenaar

In de gemeente Landsmeer werkt één Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Hij houdt zich onder meer bezig met handhaving van: afvalstoffenverordening, uitstalling van reclame (objecten), zwerfafval, overhangend groen en parkeerexcessen (autowrakken, aanhangwagens) etc.

De BOA signaleren tijdens hun rondes vaak knelpunten die direct kunnen worden opgelost, waardoor meldingen worden voorkomen. Ook gaat van zijn aanwezigheid een preventieve werking uit. Zonodig wordt een procesverbaal geschreven. Bij alles wat hij doen, kijkt hij naar veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Het eigen gedrag van de burgers speelt daarbij een belangrijke rol. Iedereen vindt het immers fijn om in een veilige en nette omgeving te wonen. Met vragen, meldingen en/of klachten over de leefomgeving kunt u bij de Buitengewoon Opsporingsambtenaren terecht via het centrale nummer van de gemeente: (020) 4877 111.