Artikel Openbare Orde & Veiligheid

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) streeft naar een veilige woon- en leefomgeving in de gemeente Landsmeer. Om dit te realiseren wordt er intensief samengewerkt met partners zoals politie, brandweer en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De afdeling ondersteunt en adviseert de portefeuillehouder (burgemeester) bij de uitoefening van haar taak op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Veiligheidsbeleid

In het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019 staat beschreven waar de team Openbare Orde en Veiligheid aan werkt. Voor de gemeente Landsmeer zijn de speerpunten:

  • Buurtparticipatie in het Veiligheidsdomein
  • Jeugd(overlast), voor overlastmeldingen kunt u mailen naar jeugdoverlast@landsmeer.nl
  • Huiselijk geweld & burenruzies
  • Woning/autoinbraken, overvallen, straatroof en geweldsdelicten
  • Aanpak ondermijning. Grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van 'vrijplaatsen'.