Artikel Openbare Orde & Veiligheid

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) streeft naar een veilige woon- en leefomgeving in de gemeente Landsmeer. Om dit te realiseren wordt er intensief samengewerkt met partners zoals politie, brandweer en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De afdeling ondersteunt en adviseert de portefeuillehouder (burgemeester) bij de uitoefening van haar taak op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Veiligheidsbeleid

In het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2016 staat beschreven waar de afdeling OOV aan werkt. Voor de gemeente Landsmeer zijn de speerpunten:

  • Buurtparticipatie in het Veiligheidsdomein
  • Jeugd(overlast) Voor overlastmeldingen kunt u elders op de pagina terecht.
  • Huiselijk geweld & Burenruzies
  • High Impact Crimes (Woning/autoinbraken, overvallen, straatroof en geweldsdelicten)

Zie ook:

Nota Integrale veiligheid 2014 – 2018