Artikel Veiligheidsschouwen

Veiligheidsschouwen 2019 In oktober, november en december 2018 zijn er vijf veiligheidsschouwen geweest in de gemeente Landsmeer. Deze schouwen dienden als input voor het gemeentelijk Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019 – 2023.

In dit plan worden de doelstellingen voor de komende vijf jaar op het gebied van veiligheid beschreven. De onderwerpen zoals verkeersveiligheid, aanpak woninginbraken en onveiligheidsgevoelens in het buitengebied worden in dit beleidsplan meegenomen.Onderwerpen die minder raakvlak kenden met veiligheid zoals parkeerproblematiek, kapot hekwerk en overhangend groen worden ook opgepakt.

De stand van zaken van de laatstgenoemde punten worden in een overzicht opgesomd. Deze wordt regelmatig geactualiseerd.