Artikel Rij bewust en denk aan de snelheidslimiet

Snelheidscampagne: rustig aan in de bebouwde kom
Waarschijnlijk heeft u al gezien dat ook in onze gemeente de snelheidscampagne wordt gevoerd, er staan in de maand april overal borden. Te hard rijden in woonwijken gebeurt vaak gewoon door buurtbewoners zelf. Meestal rijden mensen onbewust harder dan de toegestane snelheid wanneer ze de weg goed kennen. Ongemerkt zorgen brede wegen en argumenten als 'er gebeurt toch nooit iets' voor verandering in het rijgedrag. Maar ook kleine overschrijdingen van de snelheidslimiet hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid. Simpelweg rustig rijden doet wonderen voor uw remweg. Daarom vragen we ook dit jaar weer aandacht voor de maximale snelheid zodat we allemaal veilig over straat kunnen.

Voorkom slachtoffers
Zowel op het Lint als in de woonstraten wordt regelmatig (te) hard gereden. Dat gaat vaak ongemerkt. We rijden veelal op de automatische piloot. Zeker op routes waar we regelmatig langs komen. Hierdoor voelen bewoners en andere verkeersdeelnemers zich vaak onveilig. Dat blijkt uit de binnengekomen reacties op "Geef om Landsmeer" op het thema Verkeersveiligheid. Hierin worden veel locaties in onze gemeente benoemd waar (te) hard gereden wordt. Daarnaast gaan veel reacties in op het onveilige gevoel dat men als fietser en voetganger ervaart in Landsmeer. Rij daarom bewust en houd rekening met de snelheidslimiet.

Vaak onbewust en ongemerkt harder rijden
Wist u dat hardrijders in woonwijken vaak bewoners zelf zijn? Meestal rijden mensen onbewust harder dan de toegestane snelheid wanneer ze de weg goed kennen. Ongemerkt zorgen brede wegen en argumenten als 'er gebeurt toch nooit iets' voor verandering in het rijgedrag. Maar ook kleine overschrijdingen van de snelheidslimiet hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid.

verkeer - snelheid containerstickers
Wilt u ook helpen?
 
Plak snelheidsstickers op uw container. Per huisadres zijn er 2 stickers beschikbaar met 15 km (voor de woonerven) of 30 km (binnen de bebouwde kom). U maakt hiermee uw buurtgenoten en passanten attent op de toegestane snelheid. U kunt deze afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Snelheid bepaalt de remweg
Hoe harder u rijdt, des te langer de afstand is die u nodig hebt om de auto tot stilstand te brengen. Conclusie: bij een noodstop met 30 km per uur staat u al stil, waar u bij een snelheid van 50 km per uur nog moet beginnen met remmen. Voor een overstekend kind kan dat het verschil tussen leven en dood betekenen. 

In 2018 heeft de gemeente in samenwerking met Veilig Verkeer nederland een remwegdemonstratie gehouden. Hier ziet u een filmpje, met dank aan LOL Lokale Omroep Landsmeer!

Hieronder blijkt duidelijk wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld 'maar' 10 km/uur sneller rijden:

verkeer - remweg grafiek2

Snelheidscampagne borden_maart 2017
Deze borden kunt u aantreffen op diverse locaties in gemeente Landsmeer

Wist u dat:

  • een botsing met 50 km per uur staat gelijk aan een val van drie verdiepingen van een flatgebouw van 10 meter hoog?
  • bij ongeveer één op drie dodelijke verkeersongelukken te hoge snelheid een doorslaggevende rol speelt?
  • als aan overtreders wordt gevraagd waarom ze te hard reden, ze vaak niet eens weten dat ze te hard reden?
  • wanneer iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt, we in Nederland 25 tot 30% minder letselslachtoffers hebben?
  • snelheidsovertredingen tot 10 à 15 km boven de limieten van 30 en 50 km per uur binnen de bebouwde kom jaarlijks circa tien voetgangers en fietsers het leven kosten?
  • daar bovenop nog eens 200 mensen zwaargewond in het ziekenhuis worden opgenomen?
  • bij regenachtig weer de remweg nóg een stuk langer is?
  • niet iedereen met weersomstandigheden rekening houdt?