Artikel verkeer - dode hoek lessen_jun18

In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld 9 doden en 40 tot 50 zwaargewonden als gevolg van dode hoek ongevallen. Daarom is voorlichting van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Door kinderen te leren zich veilig op te stellen rondom grote voertuigen, kunnen veel ongevallen voorkomen worden.

De week van 11 juni staat in het teken van de 'dode hoek'. Er worden leuke en leerzame lessen verzorgd door Veilig Verkeer Nederland samen met een transportbedrijven. De kinderen leren wat je het beste kunt doen als je in het verkeer grote voertuigen tegenkomt. 

Dode hoek van vrachtwagens groot gevaar voor kinderen
De les begint in de klas met een film en een quiz, waarin de kinderen leren wat de dode hoek is en hoe ze veilig kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. Met behulp van werkbladen gaan de leerlingen vervolgens zelf aan de slag met opdrachten. 

verkeer - dode hoek les1_jun18
Basisschool kinderen krijgen instructie in gemeentehuis

Maar het spannendste gedeelte van de les is natuurlijk wanneer de kinderen plaats mogen nemen in de cabine van een echte vrachtauto. Deze regels zijn natuurlijk niet alleen voor kinderen van belang, maar ook voor alle volwassen verkeersdeelnemers. Door ze in acht te nemen voorkomen we ongevallen! Veel volwassenen zijn zich ook niet bewust van de gevaren. Daarom hangen er in alle gemeenten van de Vervoerregio campagneborden om alle weggebruikers te attenderen op het gevaar van de dode hoek.

verkeer - dode hoek les1_jun182
Prakijkervaring opdoen, waar zit de dode hoek?