Artikel Verkeer - mobiliteitsvisie

De gemeente Landsmeer heeft een visie opgesteld op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Deze nieuwe 'Mobiliteitsvisie Landsmeer' is vastgesteld op 30 november 2017 en vervangt het voormalige verkeers- en vervoerplan (GVVP). In de mobiliteitsvisie wordt de visie en het beleid op het gebied van onder andere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid verwoord. De mobiliteitsvisie is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit bewoners en vertegenwoordigers van belangenverenigingen als ouderen en bedrijven.

Volgende stappen
Er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van de visie. Dit programma beschrijft de projecten die we de komende jaren oppakken om de gestelde doelen te realiseren.

Informatie

  • Hier vindt u het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie (versie 03-09-18)

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij de heer R. Schoorstra via mail r.schoorstra@landsmeer.nl of via tel. 020-4877111.