Artikel Verkeer - schoolroute: veilig naar de nieuwe school

De 8e klassers gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs. Een spannende tijd met veel nieuwe dingen om te leren en te ontdekken. Een nieuwe school betekent ook: een nieuwe en vaak langere route naar school. Dat is spannend voor kind maar ook ouders. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en daarom foute beslissingen in het verkeer nemen. Veel ouders oefenen daarom met hun kind de nieuwe school-thuisroute.

Oefenen van de nieuwe route, suggesties voor ouders:

  • Stippel samen met uw kind de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de nieuwe school en terug. Fiets deze route een paar keer samen met uw kind.
  • Geef tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren. Hierbij is het belangrijk te vertellen wat het gewenste gedrag van het kind moet zijn. Bijvoorbeeld: 'hier komt een lastig kruispunt, rechts heeft voorrang, dus als er bestuurders van rechts komen, moet je voorrang verlenen'. Als uw kind het goed doet: geef een compliment en benoem wat er goed ging.
  • Oefen zoveel mogelijk de verkeerssituaties die uw kind lastig vindt. Laat uw kind zelf bedenken wat de veiligste manier is om een moeilijk punt over te steken, u kunt dan suggesties geven.
  • Leer uw kind dat het uit de 'dode hoek' moet blijven van vrachtwagens, bussen en bestelbusjes. Gebruik hierbij de vuistregels: 'blijf er ruim en rechts achter' en 'houd meer dan drie meter afstand'.
  • Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het aan te raden een keer samen het traject te rijden. Denk hierbij ook aan de looproutes van en naar de haltes, het overstappen en het bespreken van veilig gedrag bij de halte. Bespreek meteen wat uw kind moet doen als tram of bus onverhoopt niet rijdt of te laat is.

Gebruik van de smartphone en muziek
Het gebruik van de smartphone en het luisteren van muziek op de fiets is niet verboden, maar het leidt wel af in het verkeer. Veel ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer wordt gezien of gehoord. Het advies is dan ook om op de fiets geen muziek te luisteren en de smartphone niet te gebruiken.

Een veilige fiets
Controleer de fiets regelmatig op goed werkende remmen, verlichting, een stevige bagagedrager, goede snelbinders en een degelijk slot. School- en sporttassen kunnen het beste worden vervoerd op de bagagedrager, in een fietskrat of op de rug. Een complete fietscontrolelijst vindt u hierKinderen die op deze manier begeleid worden, gaan goed voorbereid, veiliger en zelfstandig op weg.

De gemeente schenk ook aandacht aan verkeersveiligheid. In september zijn er weer veel schoolkinderen op de weg na een rustige zomervakantie. De weggebruikers zullen hier met met borden en spandoeken langs de weg over worden geattendeerd met de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'.

Meer informatie