Artikel Verkeer_snelheidsstickers voor rolcontainers

Help onze bewoners bewust te maken van toegestane snelheid bij u in de straat!

Plak snelheidsstickers op uw rolcontainer. Per huisadres zijn er 2 stickers beschikbaar met 15 km (voor de woonerven) of 30 km (binnen de bebouwde kom). U maakt hiermee uw buurtgenoten en passanten attent op de toegestane snelheid. U kunt deze (gratis) afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

verkeer - snelheid containerstickers