Artikel Verkeersveiligheid: snelheid bepaalt de remweg

Rustig aan in de bebouwde kom
Waarschijnlijk heeft u al gezien dat ook in onze gemeente de snelheidscampagne wordt gevoerd. Te hard rijden in woonwijken gebeurt vaak gewoon door buurtbewoners zelf. Meestal rijden mensen onbewust harder dan de toegestane snelheid wanneer ze de weg goed kennen. Ongemerkt zorgen brede wegen en argumenten als 'er gebeurt toch nooit iets' voor verandering in het rijgedrag. Maar ook kleine overschrijdingen van de snelheidslimiet hebben gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarom vragen we ook dit jaar weer aandacht voor de maximale snelheid zodat we allemaal veilig over straat kunnen.

Voorkom slachtoffers
Zowel op het Lint als in de woonstraten wordt regelmatig (te) hard gereden. Dat gaat vaak ongemerkt. We rijden veelal op de automatische piloot. Zeker op routes waar we regelmatig langs komen. Hierdoor voelen bewoners en andere verkeersdeelnemers zich vaak onveilig. Dat blijkt uit de binnengekomen reacties op "Geef om Landsmeer" op het thema Verkeersveiligheid. Hierin worden veel locaties in onze gemeente benoemd waar (te) hard gereden wordt. Daarnaast gaan veel reacties in op het onveilige gevoel dat men als fietser en voetganger ervaart in Landsmeer. Rij daarom bewust en houd rekening met de snelheidslimiet.

Snelheid bepaalt de remweg
Hoe harder u rijdt, des te langer de afstand is die u nodig hebt om de auto tot stilstand te brengen. Conclusie: bij een noodstop met 30 km per uur staat u al stil, waar u bij een snelheid van 50 km per uur nog moet beginnen met remmen. Voor een overstekend kind kan dat het verschil tussen leven en dood betekenen.

Verkeersveiligheid remweg
Snelheid bepaalt de remweg!