Artikel Verkeer, verkeersveiligheid en wegen - startpagina

 

Veilig verkeer_cartoon Arend van Dam_klein
Hieronder vindt u een aantal onderwerpen over het thema verkeer, verkeersveiligheid en wegen. Klik op het document van uw interesse voor meer informatie. 
(note; deze pagina is in ontwikkeling en nog niet compleet)

Meldingen
Heeft u klachten of meldingen? U kunt alle meldingen in de openbare ruimte indienen via het digitale loket of stuur een mail gemeente@landsmeer.nl Ook zjn we zijn bereikbaar via telefoon: 020 - 4877 111 of kom langs tijdens onze openingstijden.

Geef om Landsmeer!
Op het e-participatieplatform www.geefomlandsmeer.nl maken we zichtbaar wat er speelt aan gemeentelijke projecten en initiatieven van inwoners. Ook verkeersveiligheid komt  hier aan de orde.


VERKEERSVEILIGHEID en campagnes

onderwerp       specificatie                                                                                         
snelheid  rij bewust en denk aan de snelheidslimiet
verkeersregels  een brochure met verkeersregels voor nieuwkomers in meerdere talen 
fietsmodus  veilig fietsen: blijf offline met gebruik van de app
remweg  snelheid bepaalt de remweg
zebra  ludieke actie voor aandacht voor oversteken (i.s.m.OBS De Stap en VVN)
mobiliteitsvisie  het verkeers- en vervoerbeleid
schoolroute  Veilig naar de nieuwe school, voor groep 8
veilige fiets  met een checklist voor een veilige fiets

VERKEER algemeen

onderwerp       specificatie                                                                                         
inrijverbod  er geldt een inrijverbod ter hoogte van Purmerland
blauwe zone  Ontheffing en wijziging per maart 2017
verkeerskennis  voor een opfriscursus ga naar  Veilig Verkeer Nederland

WEGEN 

onderwerp        specificatie                                                                                         
projecten  hier vindt u informatie over de lopende (bouw)projecten en herbestrating

MEER INFORMATIE

 gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)                                                                  
 reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 wegenverkeerswet 1994

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud én de verkeersveiligheid van de openbare infrastructuur. Hieronder vallen openbare wegen, parkeerterreinen, pleinen, voet- en fietspaden binnen de woonkernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie zijn verantwoordelijk voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom.