Artikel Week van de Veiligheid

In de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit (overvallen, inbraken en diefstallen) toe. We willen inwoners en ondernemers in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland de gelegenheid geven goed voorbereid de winter in te gaan. Om u hierover te informeren is er jaarlijks in week 41 - dit jaar van 7 tot en met 13 oktober 2019 - de Week van de Veiligheid. Tijdens deze week organiseert de gemeente Landsmeer verschillende (preventie)acties. Aan de week doen diverse (veiligheids) organisaties mee.

Week van de Veiligheid 2019

Preventie voor inwoners

Tijdens de Week van de Veiligheid worden er - vaak in samenwerking met de politie - ook preventieacties op touw gezet voor de inwoners. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan preventie over verlichting, diefstal, inbraak etcetera. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan inbraakpreventie en het herkennen van babbeltrucs. Zo maken alle inwoners kans op een toetsing van hun woning en daarbij een gratis advies door een onafhankelijk adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Meer informatie en tips vindt u op https://hetccv.nl/.

Activiteiten

De hele week worden er verschillende activiteiten georganiseerd en maakt u als inwoner kans op een gratis toetsing. Op vrijdag 11 oktober wordt er voor ouderen een interactieve bijeenkomst georganiseerd met acteurs over het herkennen van babbeltrucs en het voorkomen daarvan. Dit alles wordt gehouden in het Dienstencentrum. Ook staat er die dag een informatiekar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen op de markt. Hier kunt zich laten adviseren over bijvoorbeeld de nut en noodzaak van goed hang- en sluitwerk.

Inwoners kunnen op afspraak gratis hun woning laten toetsen door een adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Naast de ontvangers van de brief, zijn de toetsen door alle Landsmeerse huishoudens aan te vragen. Er zijn 50 toetsen door het CCV gereserveerd voor de gemeente Landsmeer. Een beperkte hoeveelheid, omdat het een landelijke actieweek is en honderden gemeenten meedoen, dus wees er snel bij. U kunt de toets aanvragen bij de gemeente: gemeente@landsmeer.nl.

Programma

Dinsdag 8 oktober 2019
Een bewustwordingsactie van politie, boa's op een aantal plekken in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.

Vrijdag 11 oktober 2019
Op de wekelijkse markt van Landsmeer staat het team van de politie voor u klaar met meer informatie over het Politiekeurmerk veilig wonen en over het nut en de noodzaak van goed hang- en sluitwerk. Locatie; Marktplein Landsmeer

Vrijdag 11 oktober
In een interactieve voorlichtingsbijeenkomst vertelt een ervaren voorlichter op het gebied van woningbeveiliging meer over het voorkomen van woninginbraken en woningovervallen. Ook geeft de voorlichter tips hoe bewoners de kans kunnen verkleinen om slachtoffer te worden van een babbeltruc. Ondersteund met filmbeelden komen de verschillende vormen van inbraken, woningovervallen en babbeltrucs aan bod. Deelnemers krijgen toelichting op organisatorische maatregelen die zij kunnen nemen. Ook komen technische maatregelen aan bod en krijgen ze praktische tips die geen geld kosten, maar wel direct bijdragen aan (sociale) veiligheid. Locatie: Dienstencentrum Landsmeer, tijdstip: 13.00 tot 15.00 uur.