gemeente Landsmeer | Afval veelgestelde vragen

Artikel Afval veelgestelde vragen

Met ingang van 1 juli 2022 kunt u voor uw vragen en klachten met betrekking tot afval, de containers, de afvalpas etc. terecht bij REMONDIS. Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen.

1. Melding maken

Is uw container niet geleegd? Heeft u een defecte afvalpas of een kapotte container? Meld het dan direct aan onze afvalinzamelaar REMONDIS via de afvalinfolijn. Het snelste en gemakkelijkste is om dit zelf digitaal te regelen.

Melding afval maken
De klantenservice van afvalinzamelaar REMONDIS helpt u graag:
- Ga naar de afvalinfolijn en klik in het menu op 'Melding maken'.
- Of bel de afvalinfolijn op 020-3009181

Afvalzaken regelen
U kunt ook veel andere praktische zaken zelf regelen via de afvalinfolijn:
- Nieuwe containers aanvragen
- Nieuwe afvalpas aanvragen

2. Afvalcontainer

Zijn er problemen met uw afvalcontainer? Is uw container bijvoorbeeld niet geleegd, kwijt of kapot? Regel dit eenvoudig online via de afvalinfolijn of telefonisch via 020-3009181.
Het kan een aantal weken duren voordat uw container omgeruild wordt. Let op: nadat uw container geruild is, mag u deze container gedurende 6 maanden niet meer ruilen.

Soorten containers
Ieder huishouden heeft de beschikking over 2 afvalcontainers. Een container met een grijze deksel voor restafval en Plastic, Metaal en Drankverpakking (PMD), een container met een groene deksel voor Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT+E). De containers horen bij uw perceel/woning, niet bij u als bewoner.

Grijze containers
In de grijze container kan huishoudelijk afval dat u niet kunt scheiden voor hergebruik of recycling. Ook mag het Plastic, Metaal en Drankverpakking (PMD) in deze container. Is restafval te groot voor de container, dan valt het onder grof huisvuil. Dat brengt u naar de milieustraat of laat u, tegen betaling van € 18,50 bij u thuis ophalen. Kijk voor meer informatie op Afvalscheidingswijzer | Restafval

Groene containers
In de groene GFT+E container mag al het organisch afval, zoals schillen en resten van groente, fruit en aardappelen, etensresten zoals restjes van gekookt eten, vlees en vis, brood- en kaaskorsten, eierschalen, pinda- en notendoppen, onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, snijbloemen en kamerplanten, mest van kleine huisdieren met stro.
Kijk voor meer informatie op Afvalscheidingswijzer | Groente-, fruit- en tuinafval

Verzamelcontainers
Woont u in een flat of appartement? Dan brengt u restafval naar een verzamelcontainer.

Bouwcontainers
Gaat u verbouwen en wilt u een container voor uw huis plaatsen? Lees de voorwaarden op onze website, Gemeente Landsmeer | Containers e.d. tijdelijk plaatsen

Bedrijven en afval

Bedrijven met bewoning - Bedrijfsafval laat u afhalen door een erkende inzamelaar

Bedrijven zonder bewoning - Bedrijven zonder bewoning mogen geen huisvuil aanbieden en betalen geen afvalstoffenheffing. Bedrijfsafval moet worden opgehaald door erkende inzamelaars.

Container aan straat zetten
- De groene GFT+E container kunt u 1 keer per 2 weken aan de straat zetten.
- De grijze restafvalcontainer kunt u 1 keer in de 2 weken laten legen.
- Kijk in de afvalkalender wanneer REMONDIS het GFT+E afval, restafval en papier bij u ophaalt.
- Bied de containers alleen aan op de inzameldag. Zet ze voor 7.00 uur op de aanbiedplaats met de deksel dicht. Er mag geen afval uitsteken.
- Na lediging zet u de container weer zo spoedig mogelijk binnen.
- U zorgt er zelf voor dat uw container goed geleegd kan worden. Pas dus op met vorst of te vast aandrukken.

3. Afvalpas

Met uw afvalpas krijgt u toegang tot de milieustraat. Is uw pas kwijt, gestolen of kapot? Vraag dan een nieuwe pas aan. Let op: Hier zijn kosten aan verbonden.

- U heeft de afvalpas nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat.
- Bij een nieuwbouwwoning neemt u voor een afvalpas en afvalcontainers contact op met REMONDIS.

Nieuwe pas aanvragen
Is uw pas kwijt, gestolen of kapot?
- Vraag uw nieuwe afvalpas online aan. Klik links in het menu op 'aanvragen' en vervolgens op 'Service - Milieupassen'
- Of bel met de afvalinfolijn 020-3009181
- Een nieuwe pas kost € 16.

Als u gaat verhuizen
- Als u gaat verhuizen, laat u de grijze en groene container op uw oude adres achter. Dat geldt ook voor de afvalpas.
- Verhuist u naar een nieuwbouwwoning? Bel REMONDIS voor een afvalpas en nieuwe afvalcontainers op 020-3009181.

Verhuizing huurwoning
Als u verhuist en een huurwoning verlaat, dan laat u de afvalpas in de woning achter.

Verhuizing koopwoning
Als u verhuist en een koopwoning verlaat, dan geeft u de pas aan de volgende eigenaar.

4. Grofvuil laten ophalen

Heeft u oude meubels, huisraad, vloerbedekking of ander grofvuil? U kunt deze spullen naar de milieustraat brengen. U kunt ze ook tegen betaling laten ophalen. Maak hiervoor een afspraak via de afvalinfolijn.

Wat u wel kunt laten ophalen
- (Tuin)meubels
- Huisraad (servies, lampen, schilderijen, pannen)
- Vloerbedekking

Wat u niet kunt laten ophalen
- Afval dat vrijkomt bij verbouwing, renovatie of sloop ( bouw- en sloopafval)
- Autobanden
- Elektrische en elektronische apparaten (alles met een stekker)

Zet de op te halen spullen uiterlijk om 07.30 uur klaar en op een plek waar de chauffeur er met de vrachtwagen gemakkelijk bij kan. Het is niet mogelijk om aan te geven hoe laat de spullen opgehaald worden, in ieder geval tussen 07.30 en 17.00 uur.

Kosten
€ 18,50. Per afspraak kunt u maximaal 4 m³ aanbieden.

5. Afval scheiden

Twijfelt u welk afval waar hoort? Check dan de Afvalscheidingswijzer.