gemeente Landsmeer | Afvalinzameling - vanaf 1 juli 2022

Artikel Afvalinzameling - vanaf 1 juli 2022

Goed scheiden doet natuur en portemonnee verblijden

Vanaf 1 juli 2022 verandert het afval scheiden voor u
Binnenkort wordt afval scheiden nog makkelijker, want we gaan in gemeente Landsmeer van start met het nieuwe afvalbeleidsplan. In dit bericht leest u hier meer over.
Waarom het nieuwe afvalbeleidsplan 'Goed scheiden doet natuur en portemonnee verblijden'? Wij willen meer afval scheiden en zo minder restafval overhouden. Dit is beter voor het milieu én beter voor uw portemonnee, want door afval nog beter te scheiden kunnen we de stijgende afvalkosten beperken.

Dat gaan we zo doen

 • Geen aparte inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD)
 • Stimulering apart inzamelen oud papier en karton (OPK) en groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT/E)
 • Grijze afvalcontainer met adres-chip voor laagbouwwoningen
 • Verzamelcontainers plaatsen bij appartementen en flats
 • Toegangspasjes voor milieustraat en voor verzamelcontainers bij appartementen/flats

Wat betekent dit voor u?

1. Als u woont in een laagbouwwoning

Om ervoor te zorgen dat afval scheiden voor u eenvoudiger wordt, heeft u vanaf 1 juli 2022 drie afvalcontainers:

 • Een afvalcontainer voor restafval en PMD. Deze afvalcontainer heeft een chip waardoor deze gekoppeld wordt aan een adres
 • Een afvalcontainer voor OPK. Let op: dit is uw oude restafvalcontainer, deze krijgt een blauwe deksel
 • Een afvalcontainer voor GFT/E. Dit is gewoon de groene afvalcontainer die u nu heeft

Ook krijgt u voor 1 juli 2022 een pas toegestuurd die u toegang geeft bij de milieustraat. Alleen inwoners van Landsmeer hebben hier toegang.

2. Als u woont in een appartement of flat

Om ervoor te zorgen dat afval scheiden voor u eenvoudiger wordt krijgt u vanaf 1 juli 2022:

 • een pas die u toegang geeft bij de milieustraat. Alleen inwoners van Landsmeer hebben hier toegang. De toegangspas krijgt u voor 1 juli 2022 toegestuurd.
 • de toegangspas voor de milieustraat is voor inwoners van appartementen en flats ook te gebruiken voor de verzamelcontainer voor restafval en PMD en voor de verzamelcontainer voor GFT/E
 • toegang tot verzamelcontainers voor OPK, die op toegankelijke locaties in de buurt van flats en appartementen komen.

Geen aparte inzameling meer van PMD
U hoeft vanaf 1 juli 2022 uw plastic afval, metaal en drankkartons niet meer te scheiden. Dat laten we doen door de afvalverwerker. Daar haalt een machine het plastic afval, blikjes en drinkverpakkingen uit het restafval. Deze machine scheidt het PMD nog beter. Dit gaat op zo'n efficiënte manier, dat u het dus niet meer zelf hoeft te doen.

Waarom is het scheiden van GFT/E en OPK belangrijk?
Landsmeerders scheiden al jaren hun afval. Toch werd er in 2019 nog zo'n 243 kilo restafval per inwoner weggegooid (vergelijkbare gemeenten hebben gemiddeld ca. 163 kilogram restafval per inwoner). Dit restafval belandt nu in de verbrandingsoven. Dat is zonde, want GFT/E en OPK afval kan gerecycled worden tot nieuwe grondstoffen en producten, zoals compost voor uw tuin, biogas, kleding, papier of andere producten.
Ook een belangrijke reden om te scheiden is dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Het verwerken van grondstoffen is minder duur dan het verbranden van restafval én beter voor het milieu. Met de nieuwe manier van afval scheiden, wil de gemeente voorkomen dat de afvalstoffenheffing door de hoeveelheid restafval heel hard stijgt.

Planning

 Mei/juni 2022  Brief met algemene informatie naar inwoners


Kijk hier voor de veelgestelde vragen