gemeente Landsmeer | Afvalinzameling: meest gestelde vragen

Artikel Afvalinzameling: meest gestelde vragen

GFT/E = Groente, Fruit, Tuinafval en Etensresten
OPK = Oud papier en karton
PMD = Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken

VRAGEN OVER RESTAFVALCONTAINER

1. Waarom krijgen we een nieuwe restafvalcontainer? Dat is toch zonde van het geld?
De huidige restafvalcontainers kunnen niet worden gechipt. Uw oude restafvalcontainer wordt uw OPK-container. We verwisselen alleen het grijze deksel voor een blauwe.

2. Waarom krijgen we een restafvalcontainer met chip? Wordt mijn afval gewogen?
Alleen de afvalcontainers met chip worden geleegd door de inzamelaar. Dus restafvalcontainers zonder chip worden later in dit jaar niet meer geleegd. Hierdoor houden we grip op het aantal bakken per huishouden. Er wordt niks gewogen.

3. Worden de nieuwe afvalcontainers aan huis bezorgd en de oude meegenomen?
De nieuwe restafvalcontainer met chip wordt later dit jaar bezorgd. Uw oude restafvalcontainer krijgt een andere deksel: het grijze deksel wordt verwisseld voor een blauwe deksel. Dit wordt dan uw OPK-afvalcontainer. Eventuele extra restafvalcontainers worden meegenomen. Let op: deze achterhouden heeft geen zin, aangezien straks alleen nog restafvalcontainers met een chip geleegd worden.

4. Worden ingeleverde afvalcontainers hergebruikt of gerecycled?
Ja, ze worden gerecycled via de leverancier.

5. Wanneer krijgen we de nieuwe containers?
Dat weten we op dit moment nog niet. Wij hopen u later dit jaar hierover te informeren.

VRAGEN OVER OPK-AFVALCONTAINER

5. Ik laat mijn OPK ophalen door de verenigingen. Blijven de verenigingen dit doen?
De verenigingen die nu het OPK los inzamelen zullen dit straks doen door de OPK-afvalcontainer voor u te legen. Zij ontvangen hiervoor een bijdrage voor hun vereniging. Het apart inzamelen van OPK is dus goed voor de portemonnee van de inwoners, het milieu én ook voor de verenigingen!

6. Mag ik een afvalcontainer voor OPK weigeren?
De OPK-afvalcontainer kan niet worden geweigerd. Alle inwoners van laagbouwwoningen (hiermee bedoelen we woningen die geen appartementen zijn) krijgen een OPK-afvalcontainer. Hiermee wordt het makkelijker en aantrekkelijker om uw OPK apart in te zamelen en het niet bij het restafval + PMD te doen of naar een verzamelcontainer of de milieustraat te moeten brengen.

7. Waarom is het belangrijk om OPK te scheiden van het restafval?
OPK is afval dat geld oplevert, terwijl restafval geld kost om te verwerken. Het is erg zonde wanneer er OPK bij het restafval zit, omdat de verwerkingskosten daarmee hoger worden en daarmee uiteindelijk dus ook de afvalstoffenheffing.

VRAGEN OVER EXTRA AFVALCONTAINERS

8. Ik wil graag meer dan één afvalcontainer voor restafval + PMD. Kan dat?
Elk huishouden ontvangt één afvalcontainer voor restafval + PMD. Als u uw afval goed scheidt, zal dit voldoende zijn. Voor de volgende situaties zal er een extra afvalcontainer restafval + PMD worden uitgegeven:

  • Als u vanwege een medische aandoening (extra) veel fijn restafval heeft. Een dergelijke medische aandoening moet via een standaard artsenverklaring aangetoond worden.
  • Als er binnen uw huishouden twee of meer kinderen zijn die jonger dan vier jaar zijn (i.v.m. luierafval)
  • Als uw huishouden uit meer dan vijf personen bestaat.

Informatie over de wijze waarop u een extra afvalcontainer restafval + PMD kunt aanvragen, wordt later dit jaar verstrekt.

9. Ik wil graag meer dan één afvalcontainer voor OPK of GFT/E. Kan dat?
Ja, dat mag. Informatie over de wijze waarop u een extra minicontainer voor OPK of GFT/E kunt aanvragen, wordt op een later moment dit jaar verstrekt.

10. Zijn er kosten aan verbonden als je meer afvalcontainers wil?
U kunt gratis één extra afvalcontainer aanvragen voor GFT en voor OPK.
Alleen als u aan de voorwaarden voldoet (zie vraag 5) kunt u een extra afvalcontainer voor restafval + PMD aanvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

VRAGEN OVER VERZAMELCONTAINERS

11. Welke verzamelcontainers staan er op openbare plekken?
De textiel, OPK en glasbakken die nu in de openbare ruimte staan zullen grotendeels blijven staan. Daarnaast zullen ook op aanvullende plekken verzamelcontainers komen. De verwachting is dat deze in de loop van 2023 geplaatst.

12. Kan iedereen afval gooien in de verzamelcontainers?
In de openbare textiel-, OPK- en glascontainers wel. Hier zit geen toegangscode op. De containers voor restafval en GFT/E bij appartementen en flats zijn alleen toegankelijk voor de inwoners die daar wonen.

13. Wat gebeurt er met de textiel- en glascontainers die in de wijk staan?
De meeste textiel- en glascontainers blijven op de locaties staan, zoals u gewend bent. Echter, vanwege een aanbestedingsprocedure die in 2022 van start gaat is het mogelijk dat de inzamelende organisatie voor glas wordt gewijzigd en daarmee ook de uitstraling van de containers.