gemeente Landsmeer | Milieu

Artikel Milieu

De Omgevingsdienst IJmond is de gezamenlijke milieudienst van 17 verschillende gemeenten waaronder de gemeente Landsmeer. Als het gaat om milieuaspecten in deze gemeenten is de Omgevingsdienst IJmond het centrale aanspreekpunt. Op grond van de Wet milieubeheer geven zij vergunningen af en behandelt zij meldingen. Daarnaast controleren zij op naleving van de, in de wet opgenomen, voorschriften.

De Omgevingsdienst IJmond informeert bedrijven bij het terugdringen van de milieubelasting en bij het beperken van risico's voor mens en milieu. Ook zorgt de Omgevingsdienst IJmond ervoor dat, bij de inrichting en het beheer van de woonomgeving, milieuaspecten meegewogen worden. Om dat te bereiken voeren zij alle milieutaken uit in goed overleg met bewoners, bedrijven, gemeenten en andere (overheids)instellingen.

U kunt bij de Omgevingsdienst IJmond terecht voor:

  • gemeentelijk milieubeleid
  • milieuklachten
  • bodemonderzoek en -sanering
  • duurzaam bouwen en klussen
  • geluidsmeting en -sanering
  • klimaat- en energiebeleid
  • milieuvoorlichting
  • participatie en inspraak bij milieuplannen
  • subsidiemogelijkheden

Gemeentelijke producten & diensten

Via de Producten en Diensten catalogus kunt u meer informatie over milieuzaken raadplegen. Klik voor algemene informatie over water en riool.