Artikel Begraafplaats_grafrecht en -duur

Verlenging grafduur
Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd (10 jaar). Als deze tijd voorbij is, kunt u het grafrecht verlengen. U krijgt hiervoor tijdig bericht van de gemeente. Er is onderscheid tussen een algemeen graf waarbij verlenging niet mogelijk is. Bij een particulier graf ('eigen' graf) is verlenging wel mogelijk. Voor meer info zie ook soorten graven.
U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren.

Grafrechten overschrijven
Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht. U moet het verzoek tot overschrijving binnen 1 jaar na het overlijden van de huurder doen. Dien het verzoek tot overschrijving schriftelijk in bij de gemeente, evenals de afstandsverklaring moet u indienen bij de gemeente. Het verzoek tot overschrijving dienst binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende gedaan worden.

U kunt uw verzoek mailen naar begraafplaats@landsmeer.nl

Kosten (leges)

Deze vindt u hier.