Artikel Begraafplaats_grafmonument / gedenkteken

Monument bij een graf
Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen of gedenkplaat. U heeft hier een vergunning voor nodig, meestal regelt de steenhouwer dit.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • uw aandenken moet u binnen de ruimte van het graf plaatsen;
  • uw aandenken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan
  • u moet zich houden aan de regels die in de wet staan.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt over het algemeen de vergunning aan bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Voor de aanvraag heeft de gemeente onder andere de volgende gegevens nodig:
• uw naam en adres;
• tekening van het monument voorzien van afmeting, materiaal en tekst;
• grafnummer
• naam rechthebbende
• naam overledene en datum overlijden.

Gedenkplaat urnenwand
In de urnenwand bevindt zich een gedenkplaat voor de ruimtes waar de urn/urnen geplaatst worden. De steenhouwer verzorgt over het algemeen het aanbrengen van een inscriptie en vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De gedenkplaat kan bij de gemeente afgehaald worden nadat de vergunning is afgegeven, informatie hierover wordt gelijk met de vergunning verstrekt.

Tarief 2019
Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafmonument (ook voor het plaatsen van een gedenkplaat in de urnenwand) wordt € 71,- berekend. 

Meer info