Artikel Begraafplaats_herbegraven of alsnog cremeren

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen.

U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

Er is een 'aanvraag voor verlof tot opgraving' nodig, deze moet gericht worden aan de burgemeester. Bij algemeen graf moet deze worden gedaan door de nabestaande die destijds de opdracht tot begrafenis in het algemeen graf heeft gegeven. Bij een particulier graf is dit de rechthebbende. Daarna een aanvraag tot herbegraving nodig, waarbij het toegekende verlof van de burgemeester zit bijgevoegd, deze moet worden gericht aan de beheerder van de begraafplaats.

Alleen als iemand minder dan een jaar geleden overleden en begraven is, is voor het opgraven en cremeren nog toestemming van de officier van justitie nodig. Als het langer geleden is, is geen vergunning van de officier van justitie nodig.

Deze procedure wordt veelal via de uitvaartondernemer geregeld.

Afgezien van de kosten voor grafrechten, zijn er extra kosten aan verbonden, zie hiervoor Verordening Lijkbezorgingsrecht (met hierin de tarieventabel). Let op:
• Verlof uitstel begraven
• 6.1 opgraven van een stoffelijk overschot
• 6.3 het opnieuw begraven

Voor vragen over tarieven kunt u mailen met begraafplaats@landsmeer.nl