Artikel Begraafplaats_veel gestelde vragen

Mag ik een overleden dierbare begraven op mijn eigen grond?
Een bijzondere begraafplaats is een begraafplaats die niet van de gemeente is. Deze begraafplaats is bijvoorbeeld van een stichting of een kerk. U kunt ook een privébegraafplaats voor een of meer graven op eigen terrein vestigen. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

Ik wil een overledene opgraven en op een andere plek opnieuw begraven, kan dat?
Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen.

Waar mag een overledene begraven of gecremeerd worden?
Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium. Voor meer info zie website van de rijksoverheid 

Ik wil een overledene die nu begraven is, toch laten cremeren, kan dat?
U kunt een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.
U vraagt de vergunning aan bij de burgemeester. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ik wil een overledene vervoeren vanuit het buitenland naar Nederland, waar vraag ik de documenten aan?
U vraagt de overlijdensakte en de laissez-passer aan bij de gemeente waarin de persoon overleden is. Dit is de gemeente waar de melding van overlijden is gedaan.
Voor vervoer binnen de Benelux vraagt u een verlof tot begraving of verbranding aan bij de gemeente waar de persoon overleden is. Voor het overbrengen van een overledene naar het buitenland of omgekeerd, gelden een aantal regels. Deze protocollen zijn per land verschillend. Voor verdere informatie kunt u ook terecht bij het consulaat of de ambassade. 

Waar vraag ik toestemming als een overledene zijn lichaam aan de wetenschap wil geven?
Voor het ontleden van een dood lichaam heeft u toestemming nodig van de burgemeester. U kunt toestemming vragen aan de burgemeester van de gemeente waar het lichaam wordt ontleed en/of  de overlijdensakte is opgemaakt. Meer info: rijksoverheid.nl of via uitvaart.nl