gemeente Landsmeer | Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013

Artikel Bestemmingsplan Luijendijk Zuid 2013

 De gemeente Landsmeer publiceert de bestemmingsplannen via www.ruimtelijkeplannen.nl Onderstaande bijlagen vindt u op deze website.

  •  Het bestemmingsplan,
  • de regels,
  • een toelichting,
  • de plankaart, 
  • de bijlagen
  • en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder vindt u op deze website  

 Kennisgeving