gemeente Landsmeer | Welstandscommissie

Artikel Welstandscommissie

Wanneer u gaat bouwen wordt er gekeken of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de welstandscommissie. De eisen van de welstandscommissie staan beschreven in de welstandsnota. Deze commissie zal beoordelen of het plan goed past in de bestaande omgeving.

Welstandsviewer

Heeft u bouwplannen, dan kunt u in de viewer zien wat u mag bouwen en hoe een en ander eruit moet zien. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de regelgeving over het bouwen een stuk transparanter en makkelijker te raadplegen is.  In de viewer voert u het betreffende adres in en de geldende welstandcriteria worden getoond.

Vergaderingen

De commissie vergaderingen vinden iedere twee weken op maandag plaats (agenda). De vergaderingen zijn openbaar en vinden hybride plaats (de zitting kan zowel fysiek als digitaal bijgewoond worden). Uw complete aanvraag dient uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de vergadering bij de gemeente te worden ingediend.

Welstandszitting:

05 december 2022

Tijdstip: 

 

Locatie LET OP!:

De plannen worden hybride afgehandeld 

(Fysiek in ruimte A01 gemeentehuis Purmerend, digitaal via Teams)  

1. Zuideinde 1, 1121CJ Landsmeer (22090763/2022omg0533) 11:10- 11:30