Artikel Jeugd en Gezin

Het opvoeden van een kind is niet altijd gemakkelijk. Soms heb je als ouder/verzorger behoefte aan informatie, advies of zelfs ondersteuning. Ook jongeren hebben soms een steuntje in de rug nodig. Want er komt veel op je af als puber of jong volwassene.

Soms kan een luisterend oor al een wereld van verschil maken. Indien nodig zijn er mogelijkheden voor zorg en ondersteuning.

Middelpunt

De gemeente Landsmeer voert haar taken op het gebied van jeugd en gezin uit via Middelpunt. Heeft u een vraag of zit u met een probleem? Ga voor informatie, advies en, indien nodig, ondersteuning naar Middelpunt Landsmeer.

Jeugd en gezin