Artikel Gladheidsbestrijding


Sneeuwval en gladheid kunnen grote problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en de burger gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

Wat doet de gemeente?

Van november tot en met april werkt de gemeente actief aan gladheidbestrijding. In deze periode worden de weerkaarten goed in de gaten gehouden. Bij een voorspelling van gladheid wordt preventief gestrooid. Dit gebeurt veelal midden in de nacht of in de vroege ochtend, voordat de ochtendspits begint.
Gemeente Landsmeer heeft de gladheidsbestrijding voor een deel uitbesteed aan Materiaaldienst Amsterdam (doorgaande wegen en busroute) en het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier (met name het buitengebied zoals bijvoorbeeld Kanaaldijk), zij hebben 24-uurs diensten.
Ook de eigen buitendienst van de gemeente heeft een regeling tijdens werkuren en er is een wachtdienst in de weekenden. Zij bestrijdt gladheid op alle binnenwegen, bij openbare gebouwen, bruggen.

Seniorenroute

Er wordt extra aandacht geschonken aan het vrijhouden van de zogenaamde seniorenroute. Hier vindt u de plattegronden:

Dit kunt u doen

De gemeente bestrijdt de gladheid niet op trottoirs, voetpaden en woonerven in de wijken, omdat dit te hoge kosten met zich meebrengt en het milieu extra belast. Bewoners en ondernemers worden verzocht om de eigen stoep sneeuwvrij te maken door de sneeuw op te ruimen en/of zout te strooien.

Strooizout

Strooizout kunt u als bewoner verkrijgen bij tuincentra. Ook kunt u gebruik maken van de strooibakken die de gemeente verdeeld over Landsmeer heeft geplaatst en in de koude periode bijvult. Een aantal zijn vaste bakken, sommige locaties worden uitgezet of meegenomen in de strooiroute.

Tips

  • Zorg voor uw eigen veiligheid en die van uw buren. Met een sneeuwruimer, bezem, zand. Strooi- of keukenzout komt u al een heel eind.
  • Wacht niet te lang met zout strooien, anders vriest het aan.
  • Gebruik strooizout op een verstandige en verantwoorde manier. Het zout is namelijk schadelijk voor het milieu en het tast planten en bomen aan.
  • Pas uw rijsnelheid aan als u de weg op gaat.

Meer informatie

Voor verdere informatie over gladheidsbestrijding kunt u contact opnemen via 020-4877111 of mailen met gemeente@landsmeer.nl