Artikel Participatie en Werk

De gemeente wil graag dat iedereen meedoet en mee kan doen in de samenleving. Het uitgangspunt daarbij is wat mensen nog wél kunnen: meedoen naar vermogen.

Om mee te kunnen doen in de samenleving is het belangrijk een leuke baan te vinden en zelf voor inkomen te zorgen. Maar dat gaat niet iedereen goed af. Vooral mensen met een beperking kunnen problemen ondervinden in het arbeidsproces.

Middelpunt

De gemeente Landsmeer voert haar taken op het gebied van participatie en werk uit via Middelpunt. Heeft u een vraag of zit u met een probleem? Ga voor informatie, advies en, indien nodig, ondersteuning naar Middelpunt Landsmeer.

Participatie en werk