Artikel Amsterdamse pad, asfaltering

Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat een deel van het Amsterdamse pad (fietspad) voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De bestaande asfaltverharding is toe aan vervanging. 
Het Amsterdamse pad is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Landsmeer maar in onderhoud bij het HHNK. Het betreft het deel van het Amsterdamse pad dat direct begint over de brug bij Giessenburg (wijkpark) en doorloopt tot aan de kruising met het Pieter Weerspad.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Ooms uit Scharwoude en wordt namens het HHNK begeleid door de heer A. Haakman.

Planning (onder voorbehoud)
10 augustus 2016: start werk
23 augustus 2016: afronding
De planning kan beïnvloed worden door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

Informatie
Gedetailleerde planning
Overzichtstekening locatie werkzaamheden en omleidingsroutes

Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de heer A. Haakman hhnk@ooms.nl of telefoonnummer: 06 22 60 48 65