Artikel Amsterdamsepad

Amsterdamsepad - ligging
Het Amsterdamse pad is een fietsroute die begint bij brug bij Giessenburg (langs het wijkpark) en doorloopt tot de IJdoornlaan.

Gebruikers
In de huidige situatie is het Amsterdamse pad een onverplicht fietspad en mogen brommers en snorfietsen hiervan geen gebruik maken met een werkende motor. Dit gebeurt echter in de praktijk wel.

Werkgroep
De gemeente wil graag met omwonenden en belanghebbenden in gesprek om de problematiek helder te krijgen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.
Hiervoor wordt een werkgroep opgericht, deze bestaat uit omwonenden, politie, HHNK (Hoogheemraad), fietsersbond, een externe verkeers-adviseur en de gemeente. De eerste bijeenkomst van de werkgroep wass dinsdag 19 maart.
Er worden nog er nog een of twee bijeenkomsten zijn om verder te werken aan oplossingen.

Vragen 
Heeft u vragen of wil u meer weten? Mail dan met c.vanleeuwen@landsmeer.nl of bel met 06-50037681 

Meer informatie