Artikel Baggerwerken 2017

De gemeente heeft in de afgelopen periode de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Onder andere worden de wegsloten langs het Noordeinde/Zuideinde en de Van Beekstraat gebaggerd. Omwonenden worden via een brief op de hoogte gebracht, via bebording wordt ter plaatse eventuele hinder aangegeven.

Wat merkt u (of heeft u gemerkt) van de werkzaamheden?

  • De wegsloot langs de kademuur van het lint wordt gebaggerd. Hiervoor worden wegafzettingen geplaatst aan één kant van de weg buiten de spitstijden;
  • Ook op enkele andere plekken wordt gebaggerd;
  • De bagger wordt via wegtransport afgevoerd;
  • Met name bewoners langs sloten die worden gebaggerd zullen de aannemer aan het werk zien;
  • In de wegsloten liggen veel kabels en leidingen niet diep genoeg. Dit vormt een zeker risico op graafschades tijdens werkzaamheden. De gemeente zoekt daarom actief naar een goede oplossing met de Nutsbedrijven en de potentiële aannemer om schades te voorkomen.
  • In het geval toch een schade ontstaat aan uw huisaansluiting dan kunt u dat het beste direct melden aan het betreffende Nutsbedrijf waarvan u de afnemer bent. Zij zoeken dan naar de oorzaak en stemmen dat af met gemeente of aannemer als dan nodig is.

Planning

Landsmeer, o.a. langs de Van Beekstraat en de Dorpsstraat. Inmiddels zijn we aanbeland bij de 2e (en laatste) fase van het baggerwerk dat wij in opdracht van de gemeente Landsmeer uitvoeren.

De volgende waterpartijen gaan gebaggerd worden in de onderstaande volgorde (zie ook bijgevoegde plattegrond/uitvoeringstekening):
• Vijvers Kievitslaan en Kemphaanstraat (start medio week van 18 september 2017)
• Deel watergang Vogelwikkestraat/Kalmoestraat
• Watergang ten oosten van Weegbreesingel/Violierweg
• Watergang ten oosten van Lisstraat
We verwachten in totaal 1,5-2 weken nodig te hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De vrijkomende baggerspecie wordt afgevoerd naar het baggerdepot van het HHNK te Wijdewormer, hiervoor zullen transportbewegingen plaatsvinden door de wijk.

Wij vragen uw begrip voor mogelijke hinder/overlast die er kan ontstaan als gevolg van de baggerwerkzaamheden. Tevens willen we u vriendelijk vragen om de werklocaties vrij te houden van geparkeerde auto's e.d.

Informatie

Als u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder, de heer Merijn Veldhuisen, 06 29 53 07 50 of een email sturen aan de uitvoerder via werk-in-uitvoering@baggerwf.nl