Artikel Bobelkamp, herstrating

Jaarlijks verricht de gemeente Landsmeer onderhoudswerkzaamheden aan straten en paden. In het najaar wordt een deel van openbare verharding (straat, trottoir en parkeerplaatsen) inclusief aangrenzende plantsoenen (circa 10 à 20 cm) van het Bobelkamp en Marskramer opgehoogd. De werkzaamheden bij Marskramer zijn inmiddels afgerond.

Uitgangspunt van de onderhoudswerkzaamheden is de bestaande indeling hand haven en aanvullen met beperkte aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan zwarte parkeervakken met witte
scheidingstrepen (zelfde principe als Duinkerker). De speelplaats gelegen achter Bobelkamp 11 en 13 zal worden verwijderd. De openbare ruimte wordt opgehoogd. Om de overgang geleidelijk te maken naar de tuinen zal de eerste meter van uw tuin worden opgehoogd en aangestraat.

Bewoners zijn gevraagd om suggesties te geven die bijdragen aan een verbetering van de openbare ruimte te geven. Ook  ideeën voor de nieuwe indeling voor inrichting van de speelplaats achter Bobelkamp 11 en 13. Liever meer parkeerplaatsen op die plek of liever meer openbaar groen, laat het ons weten! In samenspraak wordt besproken of de suggestie(s) haalbaar is/zijn. 

Bewoners worden verder geïnformeerd over de planning en de maatregelen tijdens de werkzaamheden. 

Planning

  • De planning is afhankelijk van werkzaamheden van Liander, dit vooraf de gasbuizen en elektraleidingen zal vernieuwen op deze locaties. Ook de vorst heeft ons parten gespeeld. Afronding naar verwachting in februari.

Informatie

Vragen

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Heinen (projectleider), bij voorkeur via mail h.heinen@landsmeer.nl  of via telefoonnummer 020 - 4877111.